Internet

Internet

Patostreamy – co to?

Dla cyfrowych tubylców, „Patostream” jest połączeniem słów „patio” i „stream”. Jednakże, dla tych, którzy nie są tak rodzimi w tym nowym świecie, Patostream jest czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Patostream to strumień zdjęć na żywo połączony z filtrami w czasie rzeczywistym. I chociaż […]